Manifest

CATALÀ

EL POBLE UNIT CONTRA EL FEIXISME!

Els veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet sempre s’han caracteritzat per rebutjar i lluitar contra el feixisme.

Històricament el feixisme ha estat una gran frau. Va prometre als treballadors un salari just; en realitat els va portar a un nivell de vida encara més miserable. Va prometre treball als aturats; en realitat els va portar fam i treball d’esclaus. En general, el feixisme converteix els treballadors en condemnats de la societat capitalista, mancats de tot dret. Destrueix els seus sindicats de classe, suprimeix el dret a vaga i la llibertat d’expressió, els enrola per la força a les organitzacions feixistes, els roba el fons de Seguretat Social i converteix les fàbriques i tallers en casernes on mana la tirania dels capitalistes.

Plataforma per Catalunya (PxC) representa a l’actualitat la més clara expressió del feixisme organitzat a la nostra ciutat. Tanmateix, cal recordar que molts dels seus membres ni tan sols viuen a Santa Coloma i que van aparèixer a la ciutat tot just un mes abans de les eleccions municipals.

Desemmascarem el caràcter feixista de PxC perquè les seves mentides i el racisme que utilitzen ha seduït sectors de la nostra ciutat farts de la crisi, que mai haurien seguit els feixistes si haguessin conegut la realitat que amaguen el seu discurs i les seves pràctiques.

El seu discurs cada cop és més extrem i, a més a més, les seves pràctiques violentes evidencien encara més el caràcter totalitari i antidemocràtic d’aquest partit polític. Cal recordar els actes violents que membres de PxC han dut a terme a la nostra ciutat:

 • Durant les eleccions municipals, membres de PxC, inclòs el seu portaveu Juan Gómez, van amenaçar a dos joves. Va ser absolt al judici però no es va negar l’autoria dels fets.
 • El dia de la presa de possessió com a regidor, Gómez va acabar agredint un veí al carrer. Va ser condemnat primer pels jutjats de la ciutat, condemna que després va corroborar l’Audiència Provincial de Barcelona.
 • En un dels plens municipals va agredir una jove, obrint-se així un altre procés judicial per a ell.
 • Un fotògraf també va patir les intimidacions i un intent d’agressió per part de membres de PxC a la Plaça de la Vila.
 • Durant la campanya de les eleccions al Parlament, es van mantenir les intimidacions.
 • Una altra agressió del regidor de PxC Gómez va ser el cop de puny a la cara que va donar a un treballador dins de l’Ajuntament i pel que ha estat també condemnat.

La xacra del feixisme ens afecta a tots i totes com a societat, i els colomencs hem demostrat moltes vegades que no ens valen lamentacions. És per això que es fa imprescindible donar una resposta àmplia, unitària i contundent. És responsabilitat de tothom aturar el feixisme a la nostra ciutat i arreu. Hem de parlar amb els nostres familiars, veïns i amics per tal d’explicar-los el que realment representen aquesta gent. No podem permetre que es repeteixi la nostra història més fosca.

Entre tots i totes aturarem el feixisme, al carrer i a l’Ajuntament!

Manifest “El poble unit contra el feixisme” (PDF)

CASTELLANO

EL PUEBLO UNIDO CONTRA EL FASCISMO!

Los vecinos y vecinas de Santa Coloma siempre se han caracterizado por rechazar y luchar contra el fascismo.

Históricamente el fascismo ha sido un gran fraude. Prometió a los trabajadores un salario justo; en realidad les llevó a un nivel de vida aún más miserable. Prometió trabajo a los parados; en realidad les llevó hambre y trabajo de esclavos. En general, el fascismo convierte a los trabajadores en condenados de la sociedad capitalista, carentes de todo derecho. Destruye sus sindicatos de clase, suprime el derecho a la huelga y la libertad de expresión, los enrola por la fuerza en las organizaciones fascistas, les roba el fondo de Seguridad Social y convierte las fábricas y talleres en cuarteles donde manda la tiranía de los capitalistas.

Plataforma por Cataluña (PxC) representa en la actualidad la más clara expresión del fascismo organizado en nuestra ciudad. Sin embargo, hay que recordar que muchos de sus miembros ni siquiera viven en Santa Coloma y aparecieron en la ciudad apenas un mes antes de las elecciones municipales.

Desenmascaremos el carácter fascista de PxC porque sus mentiras y el racismo que utilizan han seducido a sectores de nuestra ciudad hartos de la crisis, personas que nunca habrían secundado a los fascistas si hubieran conocido la realidad que esconde su discurso y sus prácticas.

Su discurso cada vez es más extremo y, además, sus prácticas violentas evidencian aún más el carácter totalitario y antidemocrático de este partido político. Recordemos actos violentos que miembros de PxC han llevado a cabo en nuestra ciudad:

 • Durante las elecciones municipales, miembros de PxC, incluido su portavoz, Juan Gómez, amenazaron a dos jóvenes. Fue absuelto en el juicio pero no se negó su autoría.
 • El mismo día de la toma de posesión como concejal, Gómez agredió a un vecino en la calle. Fue condenado primero por los juzgados de la ciudad y luego corroborado por la Audiencia Provincial de Barcelona.
 • En uno de los plenos municipales agredió a una joven, abriendo contra él un nuevo proceso judicial.
 • Un fotógrafo también sufrió las intimidaciones y un intento de agresión por parte de miembros de PxC en la Plaça de la Vila.
 • Durante la campaña de las elecciones al Parlamento continuaron las intimidaciones.
 • Otra agresión del concejal de PxC Gómez fue el puñetazo en la cara que dio a un trabajador dentro del Ayuntamiento y por el que también ha sido condenado.

La lacra del fascismo nos afecta a todos y todas como sociedad, y los colomenses hemos demostrado muchas veces que no nos valen lamentaciones. Por ello se hace imprescindible dar una respuesta amplia, unitaria y contundente. Es responsabilidad de todos detener el fascismo en nuestra ciudad y en todas partes. Debemos hablar con nuestros familiares, vecinos y amigos, para explicarles lo que realmente representa esa gente. No podemos permitir que se repita nuestra historia más oscura.

Entre todos detendremos el fascismo, en la calle y en las instituciones!

Manifiesto “El pueblo unido contra el fascismo” (PDF)